Miért legyen a gyerekszoba tartozéka olyan gyerekágy / emeleteságy, ami a napi mozgást is biztosítja gyermeked számára?

Induljunk ki abból, hogy minden szülő a legjobbat akarja gyermekének. Szeretné a legoptimálisabb környezetet megteremteni gyereke fejlődéséhez, akár a gyerekszoba berendezését is ehhez igazítani. A szülők feladata, hogy úgy alakítsák ki a gyermekük környezetét, ami olyan segítséget nyújt a fejlődésükhöz, melyben képesek megtapasztalni az énhatékonyság élményét, megőrizni motivációjukat és nyitottságukat a kihívások irányába.

Erre a legalkalmasabb választás a gidaWORLD mászóbirodalom. Miért? 

Mert otthoni környezetben, játékos formában fejlesztheti a fizikai és mentális képességeket a kerti játszótér használatán felül. A mászóbirodalom napi 10 perces használata meghozza fejlesztő hatását!!

Olyan hozzáértő, a korosztályi igényeket figyelembe vevő szakemberek által kifejlesztett termék együttesről:  a gidaWORLD Mászóbirodalomról van szó, amely kiválóan alkalmas az egyéni és életkori sajátosságokat, és a változatos, élményalapú önfeledt tevékenységet biztosítani a használóinak, nem utolsó sorban a gyerekágy, emeleteságy funkcióját is betölti.

Tudjuk, hogy az optimális testi fejlődés befolyásolja a gyerekek teljes fejlődését. Mindenki szeretné, ha gyermeke koordinált, magabiztos, erős, egészséges, jó tartásúvá váljon.

A mozgás segítségével a sikerélmények, a fizikai határok átlépése hatalmas boldogságforrást jelentenek, melyek segítenek a helyes önkép kialakításában és az önbecsülés megőrzésében.

Különösen fontos, hogy már gyerekkorban megszerettessük a mozgást, és a rendszeres sportolás idejekorán beépüljön a gyermek mindennapjaiba.

Kisgyerekkorban az aktivitás iránti készség kialakítása a cél és ez elsősorban játékos formában kell, hogy megvalósuljon, hiszen csak így kelthető fel és tartható fenn a gyermek érdeklődése. Elsősorban a játékos, koordinációt, ügyességet, ritmusérzéket fejlesztő mozgásformák ajánlottak.

Játékos mozgással hozhatók működésbe az érzékleteket feldolgozó agyi központok, így kisgyermekkorban a leghatékonyabb tanulási forma a mozgás. Az ebben a korban végzett mozgásfejlesztés az értelmi fejlődés alapja.

A mozgás a gyerekek számára nélkülözhetetlen tényező, semmivel nem pótolható. Hatással van az egész életükre, testi és lelki fejlődésükre egyaránt. A mozgás nem csak a fizikumukra van pozitív hatással, de jelentősen segíti az észlelést, a tapasztalatszerzést és alapját képezi a kreativitás, és a beszéd kifejlődésének is.

A mozgás befolyásolja az idegrendszer fejlődését, játékos mozgás közben tanulják meg a stresszes helyzetek könnyebb elviselését és segíti az egészséges önbizalom kialakításában és nem utolsó sorban jobb egészségi állapotot biztosíthat a felnőtt korra. 

A rendszeres testmozgás jótékony hatással van a koncentrációs készségre, ezáltal javítja a tanulási képességet is, így ennek hatására a gyermek jobban teljesít az iskolában is.

A természetes mozgásszükséglet kielégítése a mai kor emberénél és már gyermekkorban egyre nagyobb nehézségekbe ütközik (városi, ülő életmód).

Jó arányt kell találni a gyerekeknél az ülésre kényszerítő tanulás és az intenzív fizikai aktivitás között. Már gyermekkorban foglalkoznunk kell a prevencióval, meg kell előzzük az elhízást és az abból adódó betegségeket.

A városi gyerek ritkán mászik fára, lehetőségeiben korlátozott. Ezt a jelentős űrt képesek megszüntetni, helyettesíteni a gidaWORLD mászóbirodalom, mert lehetőséget adnak a mászás, a saját súlyos testmozgás élményére különböző hinta, kötél hinta,  csúszda, mászófal, mászóka   stb. segítségével.

A legtöbb gyerek szeret hintázni. A csecsemők addig sírnak, amíg nem kapnak ringatást. A fejlődő idegrendszernek szüksége van ilyen jellegű ingerlésre, hiánya neurológiai zavarokat okoz. A hinta jelentősen fejleszti még az egyensúlyrendszert is, ezért a mindennapi életben való jelenlétük pozitív hatású. Összességében ez a rendszer az alapvető mozgáskészségek fejlesztését célozza. 

Ezeket természetes mozgáskészségnek neveztük, de a 21. században már egyáltalán nem természetesek, mivel életformánk jelentősen megváltozott.

A gidaWORLD mászóbirodalom a mozgásfejlődés jellegzetességeit szem előtt tartó olyan személyiségformáló, mozgás-, készségfejlesztő, és ügyességfejlesztési gyerekbútor, amely a 3-14 éves korosztály mozgástanulását, mentális egészségét otthoni körülmények között jelentősen képes segíteni. Nem utolsó sorbon a mászóbirodalmak a megfizethetőbútor kategóriába tartoznak!

S végül álljon itt egy idézet Szent-Györgyi Alberttől:

“A sport nemcsak testnevelés, hanem a léleknek is az egyik legerőteljesebb nevelőeszköze.”

Nagy Andrea testnevelő, gyógytestnevelő, mesterpedagógus-szaktanácsadó, life- és sportcoach Nagy Andrea
testnevelő, gyógytestnevelő, mesterpedagógus-szaktanácsadó,
life- és sportcoach
elérhetőség: +36204992374
email: coachnagyandrea@gmail.com